Dvostruki filteri s prekapčanjem

Omogućava kontinuiranu filtraciju bez prekida pogona. Pri prekapčanju ne dolazi do prekida strujanja ulja.

  • Radni tlak 10 do 315 bar
  • Protok 40 do 8.000 l/min
  • Finoća filtracije 3 do 25 µm
  • Optički/električni/elektronički pokazivač zaprljanosti
loading...
  • mahle duplex filter pi2110 840x580
  • mahle duplex filters pi210 840x580