Srednjetlačni filteri

  • Radni tlak do 210 bar
  • Protok 40 do 450 l/min
  • Finoća filtracije 3 do 25 µm
  • Optički/električni/elektronički pokazivač zaprljanosti
loading...
  • medium pressure filters 840x580
  • medium pressure filters2 840x580