Okretni moduli

MRU

 • 4 veličine 8 do 14
 • masa modula 0,155 kg do 0-485 kg
 • okretni moment 0,09 Nm do 1,15 Nm
 • aksijalna sila na vratilo modula 280 N do 330 N
 • moment savijanja 1,9 Nm do 3,4 Nm
 • kut zakreta okretnice 90°do 180°

SRU-plus

 • 8 veličina 20 do 63
 • masa modula 1,2 kg do 26,5 kg
 • okretni moment 1,1 Nm do 115 Nm
 • moment savijanja 10,5 Nm do 950 Nm
 • kut zakreta okretnice 90°do 180°

SRU mini

 • 4 veličine 6, 10, 12, 14
 • masa modula 0,15 kg do 0,65 kg
 • okretni moment 0,16 Nm do 1,15 Nm
 • aksijalna sila na vratilo modula 250 N do 330 N
 • moment savijanja 2,5 Nm do 4,5 Nm
 • kut zakreta okretnice 90°do 180°

SFL

 • 3 veličine 25, 40, 64
 • masa jedinice 0,09 kg do 0,71 kg
 • okretni moment 0,12 Nm do 3,9 Nm
 • aksijalna sila na vratilo 10 N do 50 N
 • moment savijanja 0,1 Nm do 0,5 Nm
 • kut zakreta okretnice 0°do 180°
loading...
 • MRU
 • SRU-mini
 • SFL