Izjava o ograničenju odgovornosti

Nastojati ćemo da, kao i dosada, pružamo točne i ažurne informacije. Međutim, ne možemo dati jamstvo, izričito ili podrazumijevano, da su podaci u sadržaju ili na koje upućujemo, točni i potpuni. Nadalje, BIBUS Zagreb d.o.o. neće snositi odgovornost za izravnu, neizravnu, posljedičnu ili kaznenu štetu proizišlu iz korištenja, pristupa ili nemogućnosti korištenja sadržaja stranica. Osim toga, BIBUS Zagreb d.o.o. neće snositi odgovornost za eventualne pogreške ili propuste u sadržaju. Ovo se posebice odnosi na sadržaje koji govore o proizvodima koje isporučuje BIBUS Zagreb d.o.o. Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. BIBUS Zagreb zadržava pravo izmjene i/ili poboljšanja na ovdje opisanim proizvodima i/ili programima, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, te neće biti odgovoran ni na koji način za moguće posljedice tih promjena.

Informacije koje BIBUS Zagreb d.o.o. objavljuje na web stranici mogu sadržavati poveznice (prikazane ili opisane) s proizvodima, programima ili uslugama iz ponude BIBUS Zagreb d.o.o., koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Takve reference ne impliciraju da BIBUS Zagreb d.o.o. namjerava oglašavati te proizvode, programe ili usluge u Vašoj zemlji. Dodatne informacije mogu se dobiti od vašeg lokalnog distributera BIBUS.

Vaša odgovornost je da poduzmete mjere, prema Vašem izboru, kako bi Vaše računalo osigurali od virusa, crvi, Trojanskih konja i bilo kojih sličnih destruktivnih sadržaja. BIBUS Zagreb d.o.o. u svakom slučaju niječe odgovornost prema bilo kojoj strani za izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu, pri korištenju ove web stranice ili povezane web stranice, uključujući, bez ograničenja, bilo kakav gubitak dobiti, prekid poslovanja, gubitak programa ili drugih podataka na Vašem sustavu za pohranu podataka ili slično, čak i ako smo izričito upozoreni na mogućnost takvih šteta.

Infrastruktura web poslužitelja BIBUS holdinga i njegovih odjela i ovisnih društava se upravlja i održava od strane BIBUS AG u Švicarskoj, Fehraltorf.

BIBUS AG je odgovoran za sve web tehnologije. Nadležni sud za eventualne sporove vezane uz BIBUS AG web stranice je: Bezirksgericht Pfäffikon, Hörnlistrasse 55, CH-8330 Pfäffikon ZH 

Informacije za naše investitore temelje se na trenutnim očekivanjima, koje uključuju rizike i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati drugačije stvarne rezutate. Ovi rizici i nesigurnosti uključuju tehnološke rizike i neizvjesnosti svojstvene procesu razvoja, koje mogu smanjiti ulaganja u razvoj, odgoditi lansiranje proizvoda, ili značajno smanjiti razinu prvotno predviđenog prihvaćanja od strane potrošača.

Izjava o zaštiti privatnosti

Ovaj dokument govori o odnosu poduzeća BIBUS Zagreb d.o.o prema podacima o Vama koje dobivamo prilikom Vašeg posjeta našim web stranicama. BIBUS Zagreb d.o.o. svjestan je važnosti zaštite osobnih podataka koje možemo dobiti od naših online posjetiltelje. Količina i vrsta podataka ovisi o načinu na koji koristite našu stranicu.

Koristimo opće, a ne osobne prikupljene podatke, u statističke svrhe i s ciljem poboljšanja iskoristivosti naših stranica za naše kupce. Tijekom uobičajenog korištenja naših web stranica ne prikupljamo niti pohranjujemo osobne podatke kao što su ime, adresa, adresa elektronske pošte ili broj telefona.

Postoje slučajevi u kojima BIBUS Zagreb d.o.o. traži osobne podatke od posjetitelja web stranica s ciljem pružanja usluge ili za prepisku (npr. slanje brošura). Ti podaci, kao što su ime, adresa, adresa elektronske pošte, vrsta zahtjeva i mogući dodatni podaci, prikupljaju se u svrhu ispunjenja Vašeg upita. BIBUS Zagreb d.o.o. koristi te podatke samo u cilju poboljšanja usluge koju Vam pružamo. Nikada ih ne proslijeđujemo bilo kojem drugom poduzeću.

Korisnici interneta mogu poslati u BIBUS Zagreb d.o.o. svoje osobne podatke. BIBUS Zagreb d.o.o. upotrijebiti će te podatke kako bi na odgovarajući način odgovorio na elektronsku poštu. Te podatke upotrijebiti ćemo isključivo za rješavanje pitanja postavljanih u e-mailu.

Zadržavamo pravo promjene naše Izjave o zaštiti privatnosti. Revidirana Izjava o zaštiti privatnosti primjenjivati će se samo na podatke prikupljene nakon njenog stupanja na snagu. Sve izmjene biti će objavljene najmanje 10 dana prije stupanja na snagu.

BIBUS Zagreb d.o.o.

Kovinska 28
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel. +385 1 3818 004
Fax +385 1 3818 005

E-mail bibus@bibus.hr
www.bibus.hr