Vakuum automatizacija

Vakuum pumpe (ejektori)

Vakuum pumpe, princip višestupanjskog ejektora, stvaraju vakuum komprimiranim zrakom. Nema pokretnih dijelova, jednostavno održavanje, nema podmazivanja, niske razine buke i zagrijavanja.

COAX tehnologija, najnovija generacija vakuum pumpi, manje potrošnje zraka (energije), učinkovitija te omogućuje konstrukciju vlastite vakuum pumpe, ugradnjom COAX patrone (cartridge).

  • Radni tlak: 1,7 do 6 bara
  • Vakuum: do 15 mbar aps
  • Protok: do 1.260 m3/h

Vakuum kape i hvatači (griperi)

Vakuum kape omogućavaju jednostavnu, jeftinu i iznad svega pouzdanu tehniku za premještanje različitih proizvoda i materijala, koji mogu biti lomljivi, kompaktni, porozni, te s ravnim, sferičnim, zakrivljenim ili neravnim plohama, težine od nekoliko grama do nekoliko stotina kilograma.

Vakuum griperi su vakuum kape integrirane s pumpama COAX tehnologije. Ova kombinacija omogućava kraće vrijeme odziva, uštedu energije, bolju pouzdanost, te poboljšava učinkovitost.

loading...
  • coax midi 840x580
  • classic mp 840x580
  • duraflex dual b bellows 840x580