loading...
 • sauerdanfoss steering units 840x580
 • sauerdanfoss steering units graphical overview table

Komponente za upravljanje vozilima

OSP jedinice za upravljanje

 • radni volumen 32 do 1.000 cm³
 • protok do 100 l/min
 • tlak 125 do 210 bar

OLS prioritetni ventili

 • 4 veličine
 • protok 40 do 160 l/min
 • tlak do 350 bar

OSQ pojačalo protoka

 • faktor pojačanja 4 do 20
 • protok 240 i 400 l/min
 • tlak do 210 bar

EHPS predupravljani ventili za upravljanje

 • protok do 100 l/min
 • tlak do 250 bar

BIBUS Zagreb d.o.o.

Anina 91
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel. +385 1 381 80 04
Fax +385 1 381 80 05

E-mail bibus@bibus.hr
www.bibus.hr