Darko Vladušić
Tel.  +385 1 3870 632
dvl@bibus.hr

Puhala s bočnim kanalom

Puhala s bočnim kanalom imaju impeler unutar kučišta. Dok zrak ulazi, oštrice impelera ga uvlače i ubrzavaju. Kako ga udara svaka slijedeća oštrica, zrak putuje sve brže. Pri izlasku, razdjelnik zrak skreće vani iz kučišta smanjujući mu brzinu, a povećavajući tlak. Puhala se mogu upotrebljavati kao kompresori ili vakuum pumpe.

Karakteristike

  • Protok do 1.780 m3/h
  • Tlak do 750 mbara
  • Podtlak do 500 mbara

BIBUS Zagreb d.o.o.

Anina 91
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel. +385 1 381 80 04
Fax +385 1 381 80 05

E-mail bibus@bibus.hr
www.bibus.hr