Puhala s bočnim kanalom

Puhala s bočnim kanalom imaju impeler unutar kučišta. Dok zrak ulazi, oštrice impelera ga uvlače i ubrzavaju. Kako ga udara svaka slijedeća oštrica, zrak putuje sve brže. Pri izlasku, razdjelnik zrak skreće vani iz kučišta smanjujući mu brzinu, a povećavajući tlak. Puhala se mogu upotrebljavati kao kompresori ili vakuum pumpe.

Karakteristike

  • Protok do 1.780 m3/h
  • Tlak do 750 mbara
  • Podtlak do 500 mbara
loading...
  • eu-td-k03
  • eu-06-06
  • eu-06-115dh
  • eu-06-20dh
  • FPZ side channel blower TD series
  • FPZ side channel blower TS series
Darko Vladušić
Tel. +385 1 3870 632
dvl@bibus.hr