Darko Vladušić
Tel.  +385 1 3870 632
dvl@bibus.hr

Vakuum transport

Princip višestupanjskog ejektora, pomoću komprimiranog zraka, omogućava transport rasutih materijala u industriji općenito, a posebno u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Prednost vakuumskog transporta prema ostalim vrstama transporta, je da u slučaju curenja u cjevovodu, nema kontaminacije okoliša.

  • Max. veličina zrna: 5 mm (zavisno o materijalu, može i veća)

  • Specifična gustoća materijala: 0,5 – 1,8 tona/m3

  • Udaljenost može biti veća od 30 m

  • Max. kapacitet: 10 – 15 tona/sat

  • USDA, FDA standard

  • ATEX izvedba 

BIBUS Zagreb d.o.o.

Anina 91
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel. +385 1 381 80 04
Fax +385 1 381 80 05

E-mail bibus@bibus.hr
www.bibus.hr