Elobau sigurnosna tehnika

Program Elobau sigurnosnih sistema obuhvaća:

 • kontrolne jedinice raznih izvedbi i namjena
 • sigurnosne senzore i magnete
 • kompaktne sisteme za male strojeve s jednim vratima
 • blokirajuće sklopke
 • releje za stop u nuždi
 • eloSafe BUS-System

 

loading...
 • elobau control units 840x580
 • elobau output expansions 840x580
 • elobau compact systems 840x580
 • elobau interface 840x580
 • Elobau surface mount switches
Tomislav Hodja
Tel. +385 1 3870 634
tho@bibus.hr