Tomislav Hodja
Tel. +385 1 3870 634
tho@bibus.hr

Yamada membranske pumpe

Zrakom pogonjene pumpe s dvostrukom membranom. Zahvaljujući širokim mogućnostima kombiniranja materijala kućišta i membrana pumpe, može se reći da ova pumpa može pumpati sve što je tekuće; od zapaljivih i eksplozivnih (benzina, kerozina, alkohola...) do visoko viskoznih, abrazivnih i agresivnih medija (ljepilo, bitumen, paste, boje i lakovi, polimeri, organske i anorganske kemikalije...)

U standardnom programu se nudi osam veličina pumpi koje pokrivaju dobavu od 8 do 800 l/min. Visina dobave je do 60mVS, uz maksimalni tlak pogonskog zraka od 7 bara.

BIBUS Zagreb d.o.o.

Anina 91
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel. +385 1 381 80 04
Fax +385 1 381 80 05

E-mail bibus@bibus.hr
www.bibus.hr