Difuzori

Koristimo ih u procesima aeracije pri obradi otpadnih voda stvaranjem mjehurića na prorezima membrana difuzora, a sve s ciljem stvaranja uvjeta što veće apsorbcije kisika u vodu prije dolaska mjehurića na površinu tretirane vode.

Tanjurasti difuzori HD

  • Promjer 270 mm i 340 mm
  • Nominalni protok: 80 do 120 l/min
  • Pad tlaka: cca 50 mbar

Cijevni difuzori TD

  • 3 dužine 500 mm, 750 mm, 1.000 mm
  • Nominalni protok: 80 do 120 l/min
  • Pad tlaka: cca 50 mbar
loading...
  • Disc diffuser
  • Disc diffusers
  • Jäger diffusers
  • Tube diffusers