Micron servo planetarni reduktori

Planetarni servo reduktori za aplikacije visoke dinamike i preciznosti.

 • Preciznost: 4, 8 ili 13 kutnih minuta
 • Momenti: od 180 Nm do 3.300 Nm
 • Max. radijalno opterećenje vratila: od 2.900 N do 44.600 N
 • Prijenosni omjeri: od 1:1 do 500:1
 • Efikasnost: od 88% do 98%
 • Ravni ili kutni
 • Kruta osovina, prolazna osovina, šuplja osovina
 • Kitovi 'RediMount' za ugradnju motora
loading...
 • micron 1 840x580
 • micron 2 840x580
 • micron 3 840x580
 • micron 4 840x580
 • micron 5 840x580
 • micron 6 840x580
 • micron 7 840x580
Darko Vladušić
Tel. +385 1 3870 632
dvl@bibus.hr