Kontrola sile zatezanja

Primjena odgovarajuće kontrole sile zatezanja, kod namatanja ili odmatanja, dovodi do poboljšanja kvalitete proizvoda, povećanja proizvodnosti i konačno smanjuje troškove proizvodnje. Postoje dva sustava kontrole sile zatezanja, otvoreni i zatvoreni krug, a uglavnom se primjenjuju u industriji papira, proizvodnji plastične folije i grafičkoj industriji.

Sustav otvorenog kruga

Kod rada u otvorenom krugu, upravljačka jedinica pogona ili kočnice, nema povratnu informaciju o stvarnoj vrijednosti sile zatezanja. Moment kod odmatanja role će varirati u zavisnosti o promjeru role. Nemože se utjecati na silu zatezanja kod ubrzanja, usporenja ili hitnog zaustavljanja. Aplikacija zahtjeva samo jedan senzor, koji daje posredne informacije promjera role ili kuta zakreta poluge ( „tancera“ ).

Sustav zatvorenog kruga

Zatvoreni krug zahtjeva senzor, koji će direktno ili indirektno mjeriti silu zatezanja. Promjena sile zatezanja, koju je senzor zabilježio, šalje se kočnici preko kontrolne jedinice. Korigira se zadana vrijednost, i to se stalno ponavlja, time sustav precizno regulira silu zatezanja i kod ubrzanja, usporenja i hitnog zaustavljanja.

loading...
  • Wichita tension control systems
  • Warner tension control systems
Darko Vladušić
Tel. +385 1 3870 632
dvl@bibus.hr