Jozo Semren
Tel.  +385 1 3870 631
js@bibus.hr
Ivan Veršić
Tel.  +385 1 3870 630
ive@bibus.hr

Membranska puhala

Linearna puhala rade na principu oscilacija permanentnog magneta u elektromagnetskom polju frekvencijom polja od 50 Hz. Magnet je vođen samo membranama kompresora koje s njim osciliraju i na taj način naizmjenice usisavaju/potiskuju zrak u/iz ventilskog kućišta i daju finu struju zraka određene količine i pretlaka.

Osnovne karakteristike:

 • Dug vijek trajanja
 • Visoka učinkovitost
 • Tihi rad
 • Zrak je bez ulja
 • Struja zraka bez pulzacija
 • Nominalni protok 6-340 l/min
 • Radni tlak 200 do 250 mbar

Tipične primjene:

 • Aeriranje (obrada otpadnih voda, akvarij)
 • Medicinska oprema
 • Laboratorij
 • Ukrasni stupovi - stvaranje mjehurića

BIBUS Zagreb d.o.o.

Anina 91
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel. +385 1 381 80 04
Fax +385 1 381 80 05

E-mail bibus@bibus.hr
www.bibus.hr