Modularne ventilske grupe (PVG)

ECO80

 • protok do 80 l/min
 • tlak do 320 bara
 • mogućnost ugradnje do 12 modula u blok
 • mogućnost aktivacije radnih modula pomoću užadi

PVG 32

 • protok do 140 l/min
 • tlak do 350 bara
 • širok program pumpnih, PVP, modula za pumpe konstantne dobave i pumpe promjenjive dobave, LS pumpe
 • širok program osnovnih, PVB, modula sa različitim karakteristikama
 • mogućnost ugradnje do 10 modula u blok

PVG 100

 • protok do 250 l/min
 • tlak do 350 bara
 • širok program pumpnih, PVP, modula za pumpe konstantne dobave i pumpe promjenjive dobave, LS pumpe
 • širok program osnovnih, PVB, modula sa različitim karakteristikama
 • mogućnost ugradnje do 8 modula u blok

PVG 128/256

 • ulazni protok do 1200 l/min
 • tlak do 350 bara
 • širok program pumpnih, PVP, modula za pumpe konstantne dobave i pumpe promjenjive dobave, LS pumpe
 • širok program osnovnih, PVB, modula sa različitim karakteristikama
 • mogućnost ugradnje do 9 modula u blok
 • laka integracija s PVG 16 i PVG 32
loading...
 • PVG 32 840x580
 • PVG 100 840x580
 • PVG 120 840x580