Ventili za regulaciju tlaka

                   

  • ventili za regulaciju tlaka dostupni su u formi ventila-patrone i CETOP ventila, a koriste se za redukciju tlaka u dijelu hidrauličkog sustava
  • dostupno je više veličina i tipova, ovisno o regulacijskom području
loading...